tintype Jan Sakař

ALEŠ JUNGMANN

Praha | Prague: Lofty Palmovka, Novákových 30A, 180 00 Praha 8, Czech Republic
Liberec: Včelařská 271/2, 460 01 Liberec 11, Czech Republic
Fotografie architektury | Architectural photography  www.alesjungmann.cz

+ 420 777 770 800
studio@alesjungmann.com

Wikipedia
Instagram

3

CV

MgA. Aleš Jungmann, narozen 11.09.1971 v Liberci.
Vyučil se fotografem. Poté pokračoval ve studiu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU) v Praze, obor Výtvarná fotografie (absolvoval 1997). Na školu nastoupil jako dokumentární fotograf a začal se zabývat krajinou. LINK
Souběžně se školní prací fotografoval architektonické zakázky a stal se úspěšným fotografem architektury. Dnes fotografuje architekturu pro česká i zahraniční architektonická studia, developery, časopisy a knihy. LINK
Od roku 2004 je držitelem titulu QEP (Qualified European Photographer). LINK
Po dlouhé umělecké abstinenci, kterou přerušoval jen sporadicky, se nyní intenzivně vrací ke krajinářské fotografii. S novou energií a vášní, ovlivněnou jeho prací fotografa architektury a s použitím stejné techniky středoformátového digitálního fotoaparátu.

Rozhovor na Altiba 9 LINK

MgA. Aleš Jungmann was born 11.09.1971 in Liberec, Czech Republic.
Trained as a photographer. Then he continued his studies at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts (FAMU), Prague, Department of Photography (graduated 1997). He joined the school as a documentary photographer and started to deal with landscapes. LINK
Parallel to his school work he photographed architectural assignments and became a successful architectural photographer. Today he photographs architecture for Czech and foreign architectural studios, developers, magazines and books. LINK
Since 2004 he has held the title of QEP (Qualified European Photographer). LINK
After a long artistic abstinence, which he interrupted only sporadically, he is now intensively returning to landscape photography. With new energy and passion, influenced by his work as an architectural photographer and using the same medium format.

Interview Altiba 9 LINK